Лорак, Повалий, Кобзон и Басков bez tytułu "Narodowego artysty Ukrainy"?


"Народний артист України", czyli Narodowy Artysta Ukrainy, to tytuł nadawany przez władze Ukrainy wybitnym artystom. Na stronie Najwyższej Rady Ukrainy pojawiła się informacja, że tacy artyści jak Ани Лорак (Ani Lorak), Таисия Повалий (Taisiya Povaliy), Иосиф Кобзон (Iosif Kobzon), czy Николай Басков (Nikolay Baskov) mogą utracić ten zaszczytny tytuł. Autorem projektu ustawy, która miałaby pozbawić wymienionych muzyków nadanego im tytułu jest Иван Мельничук (Ivan Melnichuk) wchodzący w skład "Блок Петра Порошенко (Blok Petra Poroshenko)". Głównym celem autora było ukaranie wszystkich ludzi kultury, sztuki, a także gwiazd show biznesu, którzy mają ogromny wpływ na ludzi we współczesnym świecie, a którzy prezentują postawy anty-ukraińskie i nawołują do podziału Ukrainy.  

Sprawę postanowili skomentować ludzie od Ани Лорак (Ani Lorak). Management artystki uważa, że podobne projekty ustaw pojawiają się tylko po to aby odwrócić uwagę od innych, ważniejszych spraw, które władze chcą ukryć przed swoimi obywatelami. Twierdzą że to prowokacja, gdyż z ust wokalistki ani razu nie padły żadne słowa, które mogłyby być negatywnie odebrane przez mieszkańców Ukrainy.

O sprawie poinformował między innymi rosyjski kanał Рен ТВ (Ren TV)